referencje

A  A  A
Świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu uprawniające do wykonywania charakterystyk energetycznych.
08.05.2009 r.
Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu przygotowującego do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych.
03.12.2008 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa SPÓŁDOM Lublin
26.08.2008 r.
Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego.
13.04.2007 r.