oferta

A  A  A

Pracownia inżynierska Ciepły Dom zajmuje się:

 • opracowywaniem audytów energetycznych,
 • wykonywaniem świadectw energetycznych,
 • wykonywaniem charakterystyk energetycznych,
 • prowadzeniem wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z zakresu ogrzewnictwa i wentylacji, ochrony atmosfery, niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • projektowaniem instalacji sanitarnych.

Czas realizacji świadectw energtyczncyh zależy od wielkości i przeznaczenia budynku, kompletności dokumentacji techniczno-budowlanej - realizacja już od 2 dni roboczych.

Obszar działania - województwo lubelskie, teren całego kraju.

Koszt realizacji - w zależności od wielkości i skomplikowania bryły budynku, specyfiki certyfikowanego obiektu, posiadania lub braku dokumentacji technicznej - kształtuje się następująco:

 • 300,00-1500,00 PLN - lokale i budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • od 1000,00 PLN - budynki wielorodzinne,
 • od 1000,00 PLN - budynki usługowe, biurowe, użyteczności publicznej.

Istnieją budynki, dla których sporządzanie świadectw energetycznych nie jest wymagane. Budynki te wymienione są w art. 5 ust. 7 Prawa Budowlanego:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsca kultu i działalności religijnej,
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na enegrię nie większym niż 50KWh/m2/rok,
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 4 miesiące w roku,
 • wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50m2.

Zapraszamy do współpracy m. in.:

 • architektów i biura projektowe,
 • pośredników nieruchomości,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • zarządców nieruchomości,
 • firmy z branży budowlanej.


Dla firm podejmujących współpracę oferujemy preferencyjne ceny!